• ساعت : ۱۲:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 
اطلاعیه :
به اطلاع کلیه رانندگان حمل و نقل درون شهری می رساند؛ مستند به نامه شماره۵۵۹۶۱/ص مورخ ۱۴۰۲/11/۲۲ اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور فرایند حذف و اضافه و پالایش رانندگان حمل و نقل همگانی درون شهری و همچنین نو سازی و توسعه ، تعویض مخازن خودروهای دوگانه سوز و ... منوط به ثبت نامه رانندگان در سامانه سامح به آدرس اینترنتی https://saammeh.ir می باشد ، مقتضی است حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۰۹ /۱۲/ ۱۴۰۲ در سامانه مورد نظر ثبت نام و برگ تأییدیه را به سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری آباده تحویل نمائید.

به اطلاع کلیه رانندگان حمل و نقل درون شهری می رساند؛ مستند به نامه شماره۵۵۹۶۱/ص مورخ ۱۴۰۲/11/۲۲ اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور فرایند حذف و اضافه و پالایش رانندگان حمل و نقل همگانی درون شهری و همچنین نو سازی و توسعه ، تعویض مخازن خودروهای دوگانه سوز و ... منوط به ثبت نامه رانندگان در سامانه سامح به آدرس اینترنتی https://saammeh.ir می باشد ، مقتضی است حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۰۹ /۱۲/ ۱۴۰۲ در سامانه مورد نظر ثبت نام و برگ تأییدیه را به سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری آباده تحویل نمائید. بدیهی است تبعات ناشی از عدم ثبت نام رانندگان در سامانه مورد نظر به عهده شخص راننده می باشد.

                                                                                                                             روابط عمومی و امور فرهنگی شهری آباده

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0