• ساعت : ۱۳:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ 
next    /  2 prev
تجهیز خودروهای تاكسی شهری به دستگاه پوز سیار
مهدی شاکر شهردار آباده اظهار داشت: در راستای الکترونیکی کردن خودروهای حمل و نقل درون شهری و به منظور رفاه حال شهروندان، سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری آباده طی تبادل تفاهم نامه با بانک رفاه کارگران نسبت به در اختیار قراردادن دستگاه پوز سیار به رانندگان تاکسی درون شهری اقدام نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری آباده؛ مهدی شاکرشهردار آباده اظهارداشت: در راستای الکترونیکی کردن خودروهای حمل و نقل درون شهری و به منظور رفاه حال شهروندان، سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری آباده طی تبادل تفاهم نامه با بانک رفاه کارگران نسبت به در اختیار قراردادن دستگاه پوز سیار به رانندگان تاکسی درون شهری اقدام نمود.

وی افزود: در گام نخست تعداد 189 تاکسی درون شهری که در حوزه حمل و نقل درون شهری فعالیت می کنند به درگاه پوز تجهیز و در گام های بعدی آژانس های تاکسی تلفنی و وانت بارهای درون شهری به این دستگاه تجهیز خواهند شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0