پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مهدی شاکر-شهردار آباده

عضو هیئت مدیره شرکت خاک نسوز در سالهای 1388 لغایت 1392- مدیر عامل شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال در سالهای 1390 لغایت 1392- معاونت فروش و بازار یابی شرکت سیمان سپاهان در سال 1392- عضو شورای حل اختلاف شهرستان آباده شعبه 1- عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس پایه 3 - عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس- مدرس آموزشکده علمی کاربردی در رشته ساختمان در سال 1391 - عضو هیئت مؤسس شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده از سال 1388 لغایت 1391-نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه عمران ریوند آباده - عضو حقوقی خانه معدن استان فارس در سالهای 1390 الی 1392- عضو حقوقی کمیته خاکهای صنعتی در سالهای 1390 لغایت 1392- کارشناس نقشه برداری شرکت نوین بتون از سال 1395 تا کنون - ناظر معادن سنگ مرمریت در سالهای 1393 لغایت 1400- نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خاک نسوز از 31/05/1400 تا کنون .


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0