• ساعت : ۹:۶:۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ 
با صدور احکام جدید از سوی شهردار آباده انجام شد؛
معاونت توسعه مدیریت و منابع و مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری آباده معرفی
 فاطمه نظری بعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری و محسن طهماسبی را بعنوان مسئول واحد روابط عمومی و امورفرهنگی شهرداری آباده  منصوب کرد.

💠به گزارش روابط عمومی شهرداری آباده ، هادی مقصودی شهردار آباده با صدور احکامی  فاطمه نظری بعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری و محسن طهماسبی را بعنوان مسئول واحد روابط عمومی و امورفرهنگی شهرداری آباده  منصوب کرد.
گفتنی است پیش از این یداله کارگر سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع  و حسین یزدانشناس مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری آباده را بر عهده داشتند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0