پنج‌شنبه, 29 مهر 1400
  • ساعت : ۱۰:۳۹:۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ 
از كارمندان شاغل در شهرداری آباده تجلیل شد
آئین گرامیداشت روز کارمند با حضور فرماندار آباده، اعضای شورای شهر، سرپرست شهرداری و کارمندان شهرداری آباده در محل پارک بانوان برگزار شد.

آئین گرامیداشت روز کارمند با حضور فرماندار آباده، اعضای شورای شهر، سرپرست شهرداری و کارمندان شهرداری آباده در محل پارک بانوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری آباده؛ در این مراسم مهندس محمدپور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و قدردانی از تلاش‌های همه کارمندان شهرداری در انجام وظایف و خدمت به مردم گفت: ،  احساس مسئولیت و سلامت کاری مجموعه شهرداری سرلوحه کاری تمامی نیروها می باشد  و در نگاه ما همه نیروها از یک جاگاه در سیستم اداری برخوردار هستند و تنها وجه تمایز کارمندان تکریم ارباب رجوع و رضایت شهروندان  می باشد.

وی در ادامه افزود: شهرداری نهادی خدماتی است که بیشترین ارتباط با شهروندان در حوزه های مختلف را دارد که باید تلاش کنیم رضایت حداکثری شهروندان را با انجام به موقع امور شهری و ارتباط موثر با سایر ارگان ها بدست بیاوریم .

در این مراسم نیک مرام با اشاره به قدمت بالای شهرداری آباده و لزوم رسیدگی به مطالبات مردم گفت: اعضای منتخب شورای ششم باید به دنبال شناخت مهمترین نیازهای جامعه باشند و رعایت قانون و حاكمیت قانون را مد نظر قرار دهند و دنبال كنند.

وی افزود: بررسی و شناخت كمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه خدمت، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب از جمله وظایف مهم شوراهاست كه بایستی با علم به قوانین و با نهایت بردباری و احترام به مردم آن را انجام دهند.

فرماندار ضمن تقدیر از عملکرد شهردار پیشین آ

از کارمندان شاغل در شهرداری آباده تجلیل شد

آئین گرامیداشت روز کارمند با حضور فرماندار آباده، اعضای شورای شهر، سرپرست شهرداری و کارمندان شهرداری آباده در محل پارک بانوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری آباده؛ در این مراسم مهندس محمدپور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و قدردانی از تلاش‌های همه کارمندان شهرداری در انجام وظایف و خدمت به مردم گفت: ،  احساس مسئولیت و سلامت کاری مجموعه شهرداری سرلوحه کاری تمامی نیروها می باشد  و در نگاه ما همه نیروها از یک جاگاه در سیستم اداری برخوردار هستند و تنها وجه تمایز کارمندان تکریم ارباب رجوع و رضایت شهروندان  می باشد.

وی در ادامه افزود: شهرداری نهادی خدماتی است که بیشترین ارتباط با شهروندان در حوزه های مختلف را دارد که باید تلاش کنیم رضایت حداکثری شهروندان را با انجام به موقع امور شهری و ارتباط موثر با سایر ارگان ها بدست بیاوریم .

در این مراسم نیک مرام با اشاره به قدمت بالای شهرداری آباده و لزوم رسیدگی به مطالبات مردم گفت: اعضای منتخب شورای ششم باید به دنبال شناخت مهمترین نیازهای جامعه باشند و رعایت قانون و حاكمیت قانون را مد نظر قرار دهند و دنبال كنند.

وی افزود: بررسی و شناخت كمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه خدمت، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب از جمله وظایف مهم شوراهاست كه بایستی با علم به قوانین و با نهایت بردباری و احترام به مردم آن را انجام دهند.

فرماندار ضمن تقدیر از عملکرد شهردار پیشین آباده گفت: شهردار از نظر مدیریتی با شرایط متغیر و متنوع و پیچیده روبروست و این مستلزم نوعی برنامه ریزی است که پاسخگویی، شفافیت، فسادگریزی، در دسترس بودن، احترام به کرامت شهروندی، محفوظ نگه داشتن شان فرهنگی و اجتماعی شهروندان، پایبندی به جایگاه نظارتی شورا از اصول برگشت ناپذیر آن است و شهردار باید در انجام این مسئولیت از اهرم حمایتی و تعامل شورا برخوردار باشد.

فرماندار آباده ادامه داد: حرکت بر اساس قانونمندی اصل عملکرد شهرداری است و شهردار باید در این خصوص با مردم تعامل داشته باشد. 

باده گفت: شهردار از نظر مدیریتی با شرایط متغیر و متنوع و پیچیده روبروست و این مستلزم نوعی برنامه ریزی است که پاسخگویی، شفافیت، فسادگریزی، در دسترس بودن، احترام به کرامت شهروندی، محفوظ نگه داشتن شان فرهنگی و اجتماعی شهروندان، پایبندی به جایگاه نظارتی شورا از اصول برگشت ناپذیر آن است و شهردار باید در انجام این مسئولیت از اهرم حمایتی و تعامل شورا برخوردار باشد.

فرماندار آباده ادامه داد: حرکت بر اساس قانونمندی اصل عملکرد شهرداری است و شهردار باید در این خصوص با مردم تعامل داشته باشد. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0