يکشنبه, 3 مرداد 1400
  • ساعت : ۹:۲:۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ 
خریداری و تحویل تجهیزات مورد نیاز به آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آباده
♦️به گزارش روابط عمومی شهرداری آباده، سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آباده گفت:با توجه به نیاز ایستگاه های آتش نشانی  از چند ماه قبل خرید سیستم تنفسی انفرادی ، دستکش حرفه ای عملیاتی و شیلنگ آتش نشانی با حمایت شهردار محترم در دستور کار قرار گرفت.

♦️به گزارش روابط عمومی شهرداری آباده، سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آباده گفت:با توجه به نیاز ایستگاه های آتش نشانی  از چند ماه قبل خرید سیستم تنفسی انفرادی ، دستکش حرفه ای عملیاتی و شیلنگ آتش نشانی با حمایت شهردار محترم در دستور کار قرار گرفت.
 

وی هزینه اقلام خریداری شده را 2میلیارد و پانصد میلیون ریال عنوان کرد و گفت:متاسفانه با توجه به مشکلات تحریم تجهیزاتی که از قبل خریداری شده بود پس از پیگیری زیاد در اسفند ماه تحویل و جهت بهره برداری در عملیات ها دراختیار آتش نشانی قرار گرفت.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0