دوشنبه, 13 مرداد 1399
مانور شبانه شهرداری آباده در ضدعفونی معابرشهری
 ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 
۸:۳۰:۱۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
5.1.0.0
V5.1.0.0