دوشنبه, 2 ارديبهشت 1398
سایت سازی وساماندهی بلوارهای شهید چمران، سیدان ومحوطه شهرداری
تحت عنوان پیاده راه سلامت
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ 
۱۱:۳۰:۳۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری آباده به نقل از هفته نامه آپاتیه: همانطورکه می دانیم ساختمان جدید شهرداری اواخر اردیبهشت ماه سال 1396 افتتاح شد ومورد استفاده قرار گرفت. دراین میان محوطه و ورودی اطراف ساختمان شهرداری نیاز به تکمیل وبازسازی دارد براین اساس، طرح ساماندهی بلوار چمران، بلوارسیدان ومحوطه شهرداری آباده (به مساحت 25000مترمربع یعنی 2.5 هکتار) از ردیفهای بودجه عمرانی سال 1397قرار گرفت وتوسط واحد عمران طبق روال قانونی جهت تنظیم بودجه عمرانی به شهرداری پیشنهاد گردید وپس از بررسی طرح، طی جلسات متعدد با اعضای محترم شورای شهر وکمیسیون عمران شهر آباده به تایید شهردار محترم شهرجناب آقای غلامعباس زارع رسید وسپس جهت تصویب به شورای محترم اسلامی شهر ارسال ودرنهایت به تصویب اعضای شورا رسید و اجرای نقشه برداری از زمین مورد نظر توسط نقشه بردار به طورکامل صورت پذیرفت که طرح مورد نظر توسط آقای مهندس الیاسی کارشناس ارشد معماری به مساحت 25000مترمربع جهت اجرا، طراحی گردیده است .

جواد الیاسی عضو کمیسیون عمران شورای شهرآباده وکارشناس ارشد معماری، طراح و مشاور پروژه محوطه سازی و ساماندهی شهری و سایت شهرداری آباده، در این باره می گوید .

ابتدا به بررسی معضلات و سیمای شهری سایت پرداخته، سپس به کانسپت (ایده) طرح و در نهایت به تشریح طرح معماری پروژه مذکور با هدف حل معضلات و زیبا سازی منظر و سیمای شهری، با در نظر گرفتن ریز فضاهای مورد نیاز در قالب کانسپت(ایده) طرح اشاره خواهد شد .

بخش اول : محوطه سازی یا landscape

محوطه سازی یا landscape به معنای ساماندهی فضاهای باز در اطراف حجم معماری، به نحوی که کمپزسیون ایجاد شده با حجم معماری دارای هارمونی مناسب بوده که در جهت تامین خواسته مذکور، سیر کولاسیون های حرکتی  (مسیرهای دسترسی )، فضاهای مورد نیاز شهری، مکان های جمع کننده و پخش کننده و فضاهای سرویس دهی مناسب در طرح معماری جانمایی مناسب می گردد .

به گونه ای که در نهایت کمپزسیون ایجاد شده از حجم های معماری و ( landscape )یا سایت سازی طراحی شده، معرف هویت فضایی، حس دعوت کنندگی، احساس آرامش و امنیت و تعلق خاطر به استفاده کننده از مجموعه را در بر داشته باشد .

براساس نمونه های موردی مطالعه شده، فضاهای باز اطراف ساختمان شهرداری معمولأ مکان هایی جهت استفاده عموم از فضای باز و فضای سبز و یا به عبارتی به عنوان فضای تنفس شهری در نظر گرفته می شود. که در این پروژه هدف ایجاد پیوند بین بنای شهرداری و محورهای شهری اطراف با سایت سازی مناسب و بهمراه ارائه خدمات متنوع بوده است .

در طراحی پروژه مذکور، ابتدا معضلات، همجواری های فضایی و ترافیک شهری اطراف سایت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و سپس طرح معماری براساس کانسپت) ایده)در نظر گرفته تعریف و فضاهای مورد نیاز در مجموعه جانمایی گردید و در نهایت به طرح معماری حاضر ختم شده است .

حال به بررسی کانسپت(ایده) محوطه سازی ساختمان شهرداری آباده می پردازیم :

اهداف طراحی :

1) حفظ محوریت و مرکزیت سایت با توجه به فرم کمپزسیون بنای موجود

2 ) تعریف ورودی های مناسب با عناصر تشکیل دهنده سایت شامل محوطه سازی Flower Box    و در نهایت تقویت ورودی اصلی

3 ) انحراف دید بصری از موانع موجود در سایت و حاشیه امن جهت استفاده کنندگان از محوطه

4 ) ساماندهی ورودی و خروجی و تفکیک پیاده از سواره

5 ) ساماندهی و تفکیک پارکینگ مجموعه

6 ) در نظر گرفتن مسیر اضطراری جهت سرویس دهی مناسب به کلیه فضاهای سایت

7 ) تعریف مسیرهای حرکتی مناسب با کاربری های متفاوت مانند :

پیاده راه سلامت، مسیر دوچرخه با رعایت الزامات معلولین جسمی و حرکتی

8 ) در نهایت طراحی کمپزسیونی زیبا در محوطه ی اطراف ساختمان شهرداری به منظور تأمین فضای سبز مورد نیاز در جهت ایجاد حس سرزندگی و سلامت به استفاده کنندگان از پروژه مذکور و شهروندان عزیز

بخش دوم:  بررسی ریز فضاها و طرح معماری پروژه ورودی وضع موجود که اکنون با تداخل مسیر ماشین رو با پیاده رو همراه می باشد از معضلات اصلی سایت محسوب می گردد .

در ابتدا جهت ساماندهی ورودی اصلی با در نظر گرفتن دید مناسب بصری از آکس میدان معلم به آکس ساختمان شهرداری سیرکولاسیون حرکتی  ورودی اصلی تعریف می شود .

ورودی اصلی پیاده با تبعیت از فرم بنای مذکور، به وسیله دو پارتیشن کرو(منحنی) با جهت مقعر به داخل و محوریت اصلی بنا طراحی شده است .

متریال در نظر گرفته شده، سنگ مالون سفید همراه با نور پردازی از کف به بالا، که کنتراست مناسبی ایجاد می کند می باشد و هدف از آن ایجاد حس دعوت کنندگی در ورودی اصلی بوده است .

در مجاورت ورودی اصلی که به بلوار سیدان ختم می گردد، پارتیشن هایی با ارتفاع حداکثر cm 80 به صورت کرو( منحنی )و برعکس ورودی اصلی یعنی مقعر به بیرون سایت، به منظور ساماندهی پارک اتومبیل در داخل سایت و ایجاد مکان های مکث مناسب در بیرون سایت که به آنها اشاره خواهد شد طراحی گردیده است .

پارتیشن های مذکور می توانند تحت عنوان Flower Box های عریض نیز کاربری داشته باشند .

جهت مقعر آنها خلاف ورودی اصلی به منظور تقویت دید بصری و حس دعوت کنندگی بیشتر به ورودی اصلی می باشد .

از جمله عملکردهای در نظر گرفته شده در این مکان، فضایی مناسب جهت تعاملات اجتماعی مراجعین و فضایی جهت ارائه خدمات نقلیه شهری شامل تاکسی یا اتوبوس شهری می باشد .

ورودی ماشین رو به سایت به دو بخش تقسیم می گردد :

بخش اول : شامل ورودی به پارکینگ وسایل نقلیه شهری متعلق به شهرداری در ضلع شمال غربی سایت می باشد .

این فضا به جهت محدودیت از نظر دید بصری مکانی مناسب جهت پارک وسایل نقلیه خدمات شهری شهرداری تعریف شده است .

بخش دوم : دومین ورودی، پارکینگ عمومی شهرداری جهت استفاده عموم و مراجعین در نظر گرفته شده است از بلوار سیدان شروع و به پارکینگ مجموعه در ضلع جنوبی وعمود بر بلوار ختم می گردد .

پارکینگ مورد نظر شامل  دو بخش به ترتیب ذیل می باشد :

1 . پارکینگ مراجعین و استفاده عموم

2 . پارکینگ اختصاصی کارکنان با ورودی و نگهبانی مجزا می باشد .

مجموعه بنای شهرداری هیچ گونه دیوار یا جدا کننده ای با محوطه اطراف و سایت طراحی شده نداشته بلکه خود به عنوان نگینی جزء ترکیب و کمپزسیون سایت می باشد و محوریت سایت را شامل می شود .

محوطه اطراف بنای شهرداری در ضلع شرقی مجاور بلوار چمران با سایت سازی و Landscape مناسب شامل فضاهای زیر می باشد :

1 . مسیر دوچرخه

2 . مسیر پیاده امن  تحت عنوان پیاده راه سلامت

3 . مکان های نشیمن با ریز فضاهایی که به آنها اشاره

 خواهد شد .

ضلع شرقی سایت با پارکینگ های حاشیه ای با در نظر گرفتن کند رو استاندارد جهت ایجاد حاشیه امن از سایت جدا می گردد. در این ضلع ورودی های متناسب به مرکزیت بنای شهرداری، سرویس های بهداشتی مناسب، مسیر دوچرخه، مسیر پیاده و مکان های نشیمن، همراه با تنوع در گونه های سبز و کف سازی، طراحی شده است .

شایان ذکر است درکل مجموعه از شیب هیدرولیکی و شیب طبیعی سایت استفاده شده و جهت رعایت الزامات معلولین جسمی حرکتی و حتی حرکت کالسکه، رمپ هایی با شیب استاندارد در نظر گرفته شده است .

فضاهای سرویس دهی مانند سرویس های بهداشتی یا مکان های نگهداری و تحویل دوچرخه به نحوی است که حجم اصلی پروژه را تحت شعاع قرار ندهد. وجه تمایز مسیرهای حرکتی دوچرخه از مسیرهای حرکتی پیاده در سایت با ایجاد اختلاف متریال در کف سازی و موانع استاندارد می باشد .

در کف سازی مسیر پیاده برای استفاده هرچه بهتر افراد معلول و کم بینا با استفاده از اختلاف متریال با رنگ مناسب و استاندارد پیشنهاد شده است .

در ضلع جنوب شرقی و محل اتصال بلوار چمران به بلوار سیدان، جهت پیوند بصری میدان به ساختما ن شهرداری از المانهای شهری مانند دیوار نوری ( light wall )با متریال بتن و ارتفاع متناسب استفاده شده که هدف از ایجاد آن تحت شعاع قرار دادن ساختمان منبع آب و همچنین ایجاد مانعی مناسب جهت ایحاد حاشیه ای امن در فضای مجاور آن است .

این دیوار نوری مکانی مناسب جهت نور پردازی در ایام به خصوص و یا یک بیل برد تبلیغاتی به صورت انیمیشن بیل برد می باشد، که از آکس میدان قابل کنترل است و اما مکمل آن، دیوار های آب نما یا دیوار آبشار بوده که در طرفین آن جا می گیرد و هدف ضمن ایجاد مانع مناسب بین میدان و فضاهای طراحی شده در محوطه ترکیب و کمپزسیونی زیبا را

 القا می کند .

به علت معضل کم آبی با قرار دادن صفحاتی از جنس شیشه  رفلکس آبی به صورت نوارهای عمودی و با نور پردازی آبی رنگ حس سرزندگی و آب نما به ناظر القا می نماید .

فضای دیگر شامل آگورا یا محل تجمع شهری به منظور مکانی برای گردهمایی فرهنگی، تعاملات اجتماعی، برگزاری مراسمی چون تأترهای خیابانی و یا نمایشگاههای رو باز می تواند ارائه خدمات دهد .

آگورای مذکور به عنوان یک فضای باز شهری با نام، گذر نخبگان در نظر گرفته شده است و در این مکان تندیس هایی از نخبگان شهر، مانند پروفسور شهریاری، پروفسور عباسی، استاد ذوالفنون،.... می تواند زینت بخش آن بوده و به نحوی هویت و اصالت مردمان این مرز و بوم را به سایرین به نمایش بگذارد .

مسیری که موازی بلوار سیدان در نظر گرفته شده است تحت عنوان پیاده راه سلامت از ابتدای ورودی پارکینگ شهرداری آغاز شده و به پارک بانوان ختم می گردد .

در طول مسیر فضاهایی چون گذر باغ ایرانی با المان ها و فضاهای معماری خاص خود، مسیر دوچرخه، با اختلاف متریال ومانع مناسب از مسیر پیاده راه  سلامت طراحی شده است .

در طول مسیر جداره ی مکان های موجود مانند پارک ترافیک و پارک بانوان با در نظر گرفتن عملکرد آنها به صورت نمادین نماسازی و طراحی می شود. به گونه ای که احساس تعلق خاطر یا حس عملکرد فضای مجاور  مجموعه را به ناظر القا نماید .

از دیگر معضلات سایت، قرار گیری جمعه بازار در مجاورت شهرداری می باشد که بار ترافیک سنگینی را به محور ورودی بلوار سیدان و بلوار چمران  تحمیل می کند و همچنین ورودی جمعه بازار و نحوه ی ارتباط فضایی آن با خیابان های اطراف میدان معلم است که در طرح پیشنهادی ورودی جمعه بازار به ضلع شمالی غربی سایت یعنی فصل مشترک میدان معلم و محوطه شهرداری انتقال داده شده و با رعایت استانداردهای لازم بوسیله پل هوایی به سمت دیگر بلوار چمران مرتبط می شود .

مسیر اختصاصی جمعه بازار که در حاشیه پارک معلم و عمود بر بلوار چمران تعریف می شود

می تواند بار ترافیکی را از محور بلوار سیدان کاهش داده و منظر زیبای شهری مناسبی در ایام تعطیل و محلی امن برای استفاده کنندگان از پیاده راه سلامت، تأمین نماید. همچنین مسیر ماشین رو نیز می تواند از طرفین جاده احداث شده در ضلع غربی سایت به جاده صغاد ) روبروی بیمارستان امام خمینی( و در نهایت به بلوار چمران دسترسی داشته باشد .

با این ایده :

1 . معضل ترافیک در روزهای جمعه از بلوار سیدان حذف می گردد .

2 . تداخل مسیر پیاده و سواره جمعه بازار اصلاح می گردد .

3 . مسیر پیاده راه سلامت از امنیت خاص برای استفاده کنندگان برخوردار می شود .

4 . ارتباط فضایی ساختمان شهرداری و جمعه بازار، با خیابان های اطراف میدان معلم با احداث پل هوایی استاندارد مجهز به آسانسور برقرار می گردد.شایان ذکر است که در Flower Box های طراحی شده از گونه های گیاهی پوششی یا گونه های گیاهی سایه انداز و یا گیاهان فشرده سازگار با اقلیم استفاده شود ودرمواردی از سنگ دانه های رنگی و نور پردازی مناسب استفاده شده است .

در پایان  از پیگیری و همکاری شهردار محترم و فعال شهر جناب آقای غلامعباس زارع، سرکارخانم حسامی ریاست محترم شورای شهر، جناب آقای حیدر تصدیقی عضو ارشد کمیسیون عمران شورای آباده و واحد عمران شهرداری آباده جناب آقای فرخی که در به نتیجه رسیدن پروژه مذکور بنده را یاری رساندند تشکر و قدردانی می نمایم .

امید است که با یاری خداوند متعال بتوانیم پروژه ای موفق در شأن مردم شریف آباده داشته باشیم و با کمک و همکاری مسئولین محترم به

 مرحله ی اجرا و بهره برداری برسانیم .

باتشکرمشاورپروژه: جواد الیاسیبازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
5.1.0.0
V5.1.0.0