شنبه, 26 آبان 1397
آباده، بعنوان شهر ملی منبت انتخاب شد
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ 
۸:۴۴:۵۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰
بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
5.1.0.0
V5.1.0.0